Nora/Linde släpservice

Renovering, service, köp & sälj, förmedling

 

Besiktning

Nu är Nora/Linde släpservice en av dom första ut med en 100% digital lösning, där alla släpägare kan skriva in sitt registreringsnummer och få besked om när släpet ska besiktas nästa gång.  Anger du din e-postadress och mobiltelefonnummer påminner vi dig i god tid. För du vet väl att det är ditt ansvar att ditt släp besiktas i tid?

Detta är grattis för alla med släp.

Vi har satt ihop checklistor som du kan ta hjälp av för att kontrollera ditt släp före besiktningen. Du får den på mailen, sammen med påminnelsen om besiktning

 

Ditt namn

Din e-post

Mobiltelefonnummer

Registreringsnummer

Nora/Linde släpservice

Östra Öskevik 514

71394 Nora

0735690910

Info@slapvagn.dk